Czekamy na Ciebie.

Fundacja Euroweek
Plac Wolności 21,
57-500 Bystrzyca Kłodzka

Adam Jaśnikowski – Dyrektor Programu Euroweek Szkoła Liderów – +48 792 022 777 – adameuroweek@gmail.com

Tel. fax 74 8 111 057 ,Tel. +48 883 967 717

Numer konta bankowego Bank Zachodni BZWBK: 49 1090 2297 0000 0001 0671 8348

Numer konta bankowego Bank Zachodni BZWBK: 51 1090 2297 0000 0001 3362 2329