Nasza historia

Historia

EUROWEEK to program, który został zapoczątkowany na Ziemi Kłodzkiej już w 1994 roku przez grupę studentów zainteresowanych integracją europejską, demokracją, działaniami społeczno-kulturowymi i rozwojem społeczności lokalnych.

Pomysłodawcą i głównym  twórcą tego programu był Adam Jaśnikowski, który wraz z grupą studentów z Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozpoczął szkolenia pod nazwą Euroweek Szkoła Liderów. Szkolenia miały głównie na celu integrować i informować polskich studentów na temat lokalnych i międzynarodowych zagadnień poprzez różnorodne konferencje i seminaria prowadzone z udziałem polskich premierów, ministrów, polityków różnych opcji, ambasadorów, konsulów oraz przedstawicieli  wielu instytucji prounijnych.

Program Euroweek budził coraz większe zainteresowanie, poszerzono więc jego tematykę i formy szkolenia, by sprostać rosnącej ilości uczestników. Projekt zaczął zwracać uwagę świata. I tak, wolontariusze z innych krajów, przewodniczący organizacji młodzieżowych z całego świata, zaangażowali się do współpracy poprzez organizacje partnerskie oraz system referencyjny. Do uczestnictwa w programie Euroweek zapraszano przede wszystkim studentów szkół wyższych. Z czasem Euroweek objął również swoim programem uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Od 2011 roku uczestnikami programu są również grupy młodzieży z różnych krajów europejskich

Misja organizacji

Misja organizacji

Program Euroweek jest międzynarodowym programem, który ma na celu rozwój zdolności intelektualnych, przywództwa, kreatywności, komunikacji oraz umiejętności interpersonalnych u naszych uczestników poprzez stosowanie różnorodnych technik, podejście formalne, nieformalne i ponadkulturowe, co pomoże przygotować naszych uczestników do integracji i zrozumienia obecnego świata. Językiem do komunikacji jest głównie język angielski.

Nasze cele

Cele

Celem programu jest zapewnienie intensywnego, o wysokiej jakości szkolenia, promującego wśród naszych uczestników uczenie się i rozwój przez całe życie.

 • Rozwijanie zdolności przywódczych
 • Budowanie pewności siebie
 • Promocja nauki języków obcych
 • Rozwijanie zdolności komunikacyjnych w języku angielskim
 • Integracja wielokulturowa
 • Budowanie przyjaźni i stałej współpracy pomiędzy uczestnikami i wolontariuszami z organizacji młodzieżowych

Efekty każdego programu Euroweek:

 • podniesienie kompetencji językowych w zakresie komunikacji w języku angielskim
 • własna integracja globalna poprzez przyjaźnie z wolontariuszami z całego świata
 • kultywowanie swoich zdolności interpersonalnych, intelektualnych i kreatywności
 • bardziej aktywne uczestnictwo i działalność na rzecz społeczności lokalnych
 • udział w życiu kraju i świata.

 

Organizatorzy warsztatów Euroweek:

 • Fundacja Euroweek

Obecnie organizatorem programu jest Fundacja Euroweek, założona w 2016 roku wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Działalność fundacji nazdorowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a finansowana wyłącznie z darowizn indywidualnych osób. Prezesem fundacji jest Adam Jaśnikowski, pomysłodawca i inicjator programu, który stworzył i prowadzi z sukcesem od ponad 20 lat.

Współpracowaliśmy z