EuroWeek Szkoła Liderów

Przykładowy Program zajęć projektu szkoleniowego

Długopole Dolne/ Długopole Zdrój/ Międzygórze

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie.

.

Dzień 1

Do 18:00 Zakwaterowanie w ośrodku

18:00 Kolacja

19:00 Uroczyste powitanie uczestników

19:30 Prezentacja organizacji, zapoznanie z celami i programem obozu

20:00 Team building/Warsztaty integracyjne;
oczekiwania uczestników (w języku angielskim)

20:30 Poznaj –Kenia, Meksyk, Wietnam (w języku angielskim)

Dzień 2 „Europa; stosunki międzynarodowe”

8:30 Śniadanie

9:30 Energizer

10:00 Prowadzenie prezentacji/ Autoprezentacji

11:30 Poznaj –Dania, Łotwa

13:15 Obiad

15:00 Poznaj Unię Europejską (prezentacja w języku angielskim)

16:00 Debata Oksfordzka

17:00 Leadership/ Asertywność (prezentacja w języku angielskim)

18:00 Kolacja

18:30 Poznaj Unię – Hiszpania, Włochy, Litwa, (w języku angielskim)

19:30 Poznaj Unię –Austria (w języku angielskim)

20:30 Dyskoteka

Dzień 3 „Kierowanie”

8:30 Śniadanie

9:30 Energizer

10:00 Trip (Międzygórze, Bystrzyca Kłodzka lub Kłodzko) *

13:00 Obiad

14:30 Pisanie CV i przygotowanie listu motywacyjnego

15:30 Warsztaty: Negocjacje

16:00 Prezentacja Programów  „Erasmus+”

17:00 Warsztaty: Konferencja prasowa

18:00 Kolacja

18:30 Stereotypy (prezentacja w języku angielskim)

19:00 Poznaj  – Turcja (w języku angielskim)

20:00 Praca w grupie

Dzień 4 „Praca”

8:30 Śniadanie

9:30 Energizer

10:00 Rola w grupie – test M. Balbina

10:30 Motywacja w grupie

13:00 Obiad

15:00 Media (prezentacja w języku angielskim)

16:00 Poznaj-  Finlandia (w języku angielskim)

17:00 Prezentacja prac grup

18:00 Kolacja

19:00 Ewaluacja/ Rozdanie certyfikatów/ Uroczyste zakończenie

20:30 Multicultural Party

Dzień 5

9:30 Śniadanie

10:00 Wyjazd uczestników