Obecnie otwieramy nasz program dla studentów oraz osób dorosłych. Zapraszamy do przeżycia z nami tego wspaniałego i zmieniającego życie doświadczenia!

ZAPROSZENIE

“EUROWEEK DLA STUDENTÓW”

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

W tym roku zapraszamy studentów szkół wyższych do udziału w naszym programie, który pozwoli podnieść poziom zaawansowania języka angielskiego, jak również sprawności interpersonalne, intelektualne oraz prospołeczne, które wyposażą i przygotują uczestników do podołania wymogom w ich przyszłej karierze zawodowej oraz życiowych przedsięwzięciach.

Warsztaty oraz pozostałe programy szkoleniowe są przygotowane w taki sposób, aby sprostać potrzebom studentów szkół wyższych. W szkoleniu wykorzystujemy różnorodne narzędzia tak, by ułatwić i umożliwić uczestnikom rozwijanie ich kreatywności, aby stali się osobami o wysokich zdolnościach adaptacyjnych i byli zdolni do wielozadaniowości. Program jest prowadzony przez wolontariuszy z całego świata, którzy posiadają różnorodne doświadczenia życiowe i specjalizacje zawodowe, i którzy dzielą się nimi, używając „peer-to-peer” komunikacji.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Czas trwania: weekendy, lato, krótkoterminowe (3-dniowe), (5-dniowe), długoterminowe (7-dniowe), (10-dniowe)

Miejsce: Międzygórze, Różanka, Długopole Zdrój oraz Długopole Dolne.

OGÓLNA TEMATYKA WARSZTATÓW

Tematyka dostosowywana do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników

 • Zajęcia związane z budowaniem zespołu (teambuilding)
 • Debata oxfordzka
 • Warsztaty podnoszące sprawności negocjacyjne
 • Warsztaty z dziedziny rozwoju osobowościowego
 • Prezentacje tematyczne, np.: Przywileje, Stereotypy, Wyznaczanie celów.
 • Poznawanie niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego/ Prezentacje poszczególnych państw
 • Program Erasmus +
 • Programy Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Curriculum Vitae oraz przygotowanie do poszukiwania pracy
 • Podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego
 • Warsztaty z zakresu przywództwa w grupie (leadership)
 • Przygotowanie do licencjatu oraz studiów podyplomowych
 • Sesja poświęcona studiowaniu i uczeniu się za granicą
 • Warsztaty z zarządzania projektami