Oprócz podnoszenia kompetencji językowych uczniów z języka angielskiego, program Euroweek ma  również na celu rozwijanie wielorakich zdolności uczestników. W związku z tym uczniowie muszą sprostać zadaniom, które nie tylko rozwiną ich intelekt, inteligencję i kreatywność, ale również będą cenną lekcją życia i warsztatami motywującymi ich do działania w przyszłości. Niektóre z zadań rozwijają zdolność analitycznego i krytycznego myślenia. W połączeniu z warsztatami kreatywności i pewności siebie będzie to miało duży wpływ na rozwój i poszukiwanie własnej indywidualności.

Przykładowe zadania:

( Tematyka dostosowywana do zainteresowań i potrzeb uczestników)

 • Gry rozwijające pracę w grupie
 • Warsztaty kreatywności i innowacyjności
 • Warsztaty z etyki
 • Stawianie celów
 • Warsztaty językowe
 • Egzamin z opowieści
 • Rozwój osobowości
 • Warsztaty na temat zmian klimatycznych
 • Świat bezpiecznym miejscem – warsztaty
 • Warsztaty na temat środowiska naturalnego
 • Warsztaty poświęcone pisaniu CV
 • Rób to, co sprawia ci przyjemność
 • Zajęcia na świeżym powietrzu: spacery w górach, wycieczki do wodospadu i tamy.